Beschrijving

Everhard Zwart bespeelt de orgels van de Stephanuskerk te Hasselt, de Evangelisch-Lutherse Kerk te Den Haag en de Lebuïnuskerk te Deventer.