“Jan Zwart heeft Nederland geleerd
het orgel te waarderen.
Het orgel in des Heeren huis
en in de dienst des Heeren”

Everhard Zwart is een gedreven orgelleraar die geplaatst mag worden in de “Jan Zwart School”. Vele organisten willen ook vandaag de dag tijdens de erediensten en tijdens concerten in de sporen van deze traditie treden. De traditie door Jan Zwart gegrond, voortgezet door zijn zonen en zijn leerlingen, die het op hun beurt doorgaven aan de volgende generaties. Kleinzoon Everhard Zwart, mocht veel leren van zijn vader Willem Hendrik, in leven organist van de Bovenkerk te Kampen. Vanaf zijn twaalfjarige leeftijd kreeg Everhard al orgellessen van Feike Asma, ongetwijfeld de meest bekende leerling van grootvader Jan. Zo is de overlevering van Jan Zwart’s muzikale opvattingen direct bij hem terecht gekomen. Vader Willem Hendrik spoorde hem aan tot het starten van een lespraktijk waarin juist die specifieke Jan Zwart eigenschappen gedoceerd en doorgegeven kunnen worden.

Everhard Zwart studeerde in 1983 af aan het conservatorium en volgde daarna diverse internationale meestercursussen in het buitenland bij o.a. Jean Guillou en Günther Kaunzinger. Als concerterend organist en als kerkorganist heeft hij zijn sporen reeds verdiend. Ook als orgelleraar heeft hij inmiddels jarenlange ervaring. De lespraktijk met als inzet zijn muzikale erfenis, is inmiddels een succes gebleken. Veel leerlingen hebben de weg naar Everhard Zwart de orgelleraar gevonden.

Voor beginnende leerlingen wordt gekozen voor een specifiek op de leerling gerichte aanpak waarbij op veelal speelse wijze alle facetten, zowel wat betreft speeltechniek als theoretische achtergrond, aan de orde gesteld worden.
Voor gevorderde leerlingen of conservatorium afgestudeerde organisten, kan gedacht worden aan verdergaande interpretatielessen of studie van orgelliteratuur. Maar leerlingen kunnen zich ook verder bekwamen in koraalspel en improvisatie.

Meer informatie over orgellessen:

Neem Contact op