Everhard Zwart, de musicus, is niet alleen een beroemd organist, maar ook de vaste dirigent van een aantal Koren in de grote regio van Rotterdam. Hij is de oprichter en dirigent van de Stichting “Rotterdams Church Chorale”. Dit koor werkt op projectbasis en bestaat dan uit leden van de diverse koren die onder zijn leiding staan.

Vox Humana
Vox HumanaRegionaal Christelijk Mannenkoor
Het RCM Vox Humana is een regionaal mannenkoor, opgericht in 1970. Het koor heeft een repertoire met een grote variatie: kerkelijke muziek in diverse stijlen, waaronder Latijnse missen, maar ook spirituals en melodieën uit musicals en de operawereld en ook Russische muziek.
Hoewel oorspronkelijk opgericht als een christelijk mannenkoor, staat het koor open voor mannen van alle gezindten en ook voor hen die geen binding met een kerkgenootschap hebben. Deze laatste groep dient zich te realiseren dat het koor elk jaar enkele keren medewerking verleent aan diensten in protestantse of rooms katholieke kerken.
De wekelijkse repetitie is op woensdag van 19.45 tot 21.45 uur in de Opstandingskerk aan de Aerent Bruunstraat 1 in Leiden
Il Favorito
Il FavoritoMannenkoor
Mannenkoor Il Favorito zingt een veelzijdig algemeen repertoire.
Repetities op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kleine zaal van De Weesboom te Ammerzoden.
Rotterdam Church Chorale
Rotterdam Church ChoraleProjectkoor
Het RCC, Rotterdam Church Chorale, is een samengesteld projectkoor. Dit koor is samengesteld uit leden van de diverse koren die onder Everhard zijn leiding staan. Dit koor repeteert alleen in de periode voorafgaande aan een tournee. In april 1997 maakte dit koor voor de eerste maal een concertreis door de Amerikaanse staat Californië, met o.a. een optreden in de wereldberoemde “Crystal Cathedral”. In oktober 2002 ging de reis door Oost-Amerika en Canada, met o.a. bezoeken aan New York, Boston, Toronto, Chicago en Grand Rapids. In mei 2007 werd voor de tweede maal een concertreis door Californië gemaakt. Een overweldigend succes. Naast 10 koorconcerten kreeg Everhard ook de gelegenheid om als gastorganist het “Prelude” te verzorgen tijdens de ochtenddienst in de wereldberoemde Grace Cathedral van San Francisco.