Amsterdam, Begijnhof (Alledagkerk)

Engelse Kerk Begijnhof, Amsterdam Begijnhof 48, Amsterdam

Middagpauzedienst Voorganger: Ds. Taco Koster uit Amsterdam Organist: Everhard Zwart

Workum, Grote of St Gertrudiskerk

St. Gertrudiskerk Merk 5, Workum

Orgelconcert Composities van o.a. Jan Zwart, G.F. Telemann, J.S. Bach, J.G. Walther, A. Claussmann, A. Durand en Th. Dubois

Ga naar de bovenkant